Formulier gebruik tekening of verhaal op ikhebdat.nl


Formulier gebruik tekening of verhaal op ikhebdat.nl

Gegevens kind:

Naam :…………………………………………………......
Straat:………………………………………………….......
Postcode:…………………………………………………..
Plaats:………………………………………………….......
Telefoonnummer:……………………………………...........
E-mail:…………………………………………………......
Leeftijd:…………………………………………………....

De ouder/verzorger van ………………………. is akkoord dat de tekening en/of het verhaal van zijn/haar zoon/dochter op de website www.ikhebdat.nl wordt geplaatst.

Stichting Erfocentrum heeft in tijd het onbeperkte recht de tekening en/of het verhaal openbaar te maken via haar websites en voorlichtingsmateriaal in het kader van haar voorlichtingswerkzaamheden. De verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden.

Akkoord ouder/verzorger:

Datum:……………………………………………………
Naam: ……………………………………………………
Handtekening: …………………………………………....

Graag de volgende vragen beantwoorden:

Mijn kind mag met de eigen naam op de website komen te staan. 
O Ja.    O Nee.

Als een kind in contact wil komen met uw kind naar aanleiding van de tekening en/of het verhaal, dan mag het Erfocentrum het opgegeven e-mailadres aan dit kind geven.
O Ja.   O Nee.

Dit uitgeprinte en ingevulde formulier, de tekening en/of het verhaal kunnen opgestuurd worden naar Erfocentrum, Stationsplein 139, 3818 LE Amersfoort.